Encyklopedie

Vybrané pojmy z oblasti kyberbezpečnosti

Znáte vybrané pojmy z oblasti kyberbezpečnosti? Myslíte si, že se Vás tato problematika netýká? I vy můžete být cílem útoků a hackerem může být kdokoliv.

Pojďme si představit nejčastěji používané pojmy z oblasti kyberbezpečnosti.

Phishing – snaha o vymámení přístupových údajů k účtům klienta, informací o klientovi

Příkladem phishingu mohou být například falešné stránky banky, nebo třeba také falešné slevové akce na které potřebujete registraci. Pro phishing jsou typické podvodné emaily s odkazy. Alternativou může být i phishing realizovaný podvodným telefonátem.

 

Kyberšikana – psychická šikana realizovaná prostřednictvím internetu, mobilního telefonu, sociálních sítí. Kyberšikana sice fyzicky nebolí, zraňuje však duši stejně jako šikana „klasická“. Někdy může být její projev i horší, protože následky mohou být široce viditelné pro velké množství lidí… kyberšikana a školní šikana spolu obvykle úzce souvisí.

Nejčastější projevy kyberšikany jsou:

 • ztrapňování, urážení, pomlouvání
 • zastrašování či dokonce vydírání
 • zveřejňování ponižujících foto či video záznamů – pravých či falešných
 • obtěžování či pronásledování – neustálé pronásledování se nazývá stalking, v případě, že jde o čistě virtuální podobu pronásledování, můžeme použít pojem kyberstalking
 • vytváření falešných účtů

Jak se před kyberšikanou chránit?

 • nesdělovat citlivé informace – osobní údaje, důvěrné fotografie, videa nebo dokonce hesla
 • zabezpečit svůj profil – zejména profil na sociálních sítích
 • nebýt příliš důvěřivý vůči neznámým lidem
 • umět zablokovat útočníka – případně vyhledat pomoc odborníka, který to umí
 • snažit se odhalit pachatele útoku
 • v případě vážného kyberútoku oznámit pachatele na policii

Kybergrooming – rizikové seznamování na internetu, nevhodné chování uživatelů na internetu – podstatou je snaha o navázání důvěrných kontaktů s obětmi – zejména dětmi. Cílem kybergroomingu bývá sexuální obtěžování oběti v krajním případě i výroba pornografie (zejména dětské). Tématu Kybergroomingu se věnuje film Víta Klusáka, V Síti.

Útočník často předstírá cizí identitu, snaží se vzbudit důvěru, získává citlivé materiály oběti. Když oběť nechce vyhovět jeho požadavkům, přistoupí k vydírání, zveřejňuje útočník na síti citlivé materiály…

Jak se kybergroomingu bránit?

 • být obezřetný před kontaktem s cizí osobou
 • nevystavovat, neposílat důvěrné fotografie
 • nesdělovat o sobě citlivé informace
 • nahlásit útočníka policii

Sexting – zveřejnění intimního, sexuálního obsahu na internetu. Motivací takového chování může být snaha o navázání kontaktu s osobou se kterou chce partner vytvořit intimní vztah, ozvláštnění sexuálního vztahu, zachycení svého vysportovaného těla, udržení vztahu na dálku.

Rizikem sextingu může být únik, zveřejnění intimních fotografií, zpráv. Zveřejnit tyto materiály může například i bývalý zhrzený partner. Proto je vhodné i v partnerském vztahu k těmto praktikám přistupovat obezřetně.