Encyklopedie

Generování náhodných čísel

Jak generovat náhodná čísla v MS Excel? A jaká má práce s náhodnými čísly specifika. Dozvíte se v následujícím článku!

MS Excel umožňuje generování náhodných (resp. pseudonáhodných čísel) několika způsoby. Pro vygenerování sady náhodných čísel mezi 0 a 1 použijeme funkci RAND(), která nemá žádné argumenty. Výsledné hodnoty mají přesnost 15 desetinných míst. Pro vygenerování náhodných celých čísel v daném rozmezí (například od -10 do 10) je možné využít funkci RANDBETWEEN(-10;10).

Nové verze MS Excel (Office 365 a také Google tabulky) obsahují funkci RANDARRAY, ta může mít řadu argumentů. Nejjednodušší zápis je RANDARRAY(20) hodnota 20 udává, kolik hodnot se má vygenerovat. Specifikem této funkce je to, že se celé pole ovládá pomocí levé horní buňky, do které se celá funkce zadá. Jednotlivé vygenerované hodnoty pak nelze editovat ani mazat.

Výsledné hodnoty se řídí rovnoměrným rozložením. Výskyt jakékoliv hodnoty je stejně pravděpodobný. Pravděpodobnost výskytu 3 je stejná jako výskytu 9.

Specifikem všech těchto tří funkcí je, že při každém přepočítání tabulky (spuštěném pomocí klávesy F9 nebo editací libovolné buňky) se všechny hodnoty změní. Proč to tak je? Generování náhodných čísel se často používá pro modelování různých situací. Pokud by Vám přepočítávání nevyhovovalo, je možné jej odstranit pomocí kopírování oblasti (Ctrl + C) a vložení hodnot.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel vzorce a funkce
Zjistit více