Pasted into Jak na zápis méně obvyklých znaků v prostředí MS Windows