Encyklopedie

Přidání hranice a nastavení obarvení pruhů v grafech v prostředí Power BI.

Jak obarvit pruhy v grafu a přidat hranici (čáru konstanty v prostředí Power BI?

V níže zobrazeném pruhovém grafu jsou dvojím způsobem zvýrazněné hodnoty nad 500 kusů. Prvním zvýrazněním přidaná čára konstanty, druhým je barva pruhů.

 

Ukažme si, jak do vizualizace oba tyto prvky přidat. Začněme čárou konstanty. Nejprve je nutné vytvořit samotný vizuál – bohatou nabídku čar má graf Skupinový pruhový (nikoliv Skupinový skládaný).

 

V nastavení vizualizace je třeba zvolit 3. možnost – ikonu s lupou. Zobrazí se poměrně bohatá nabídka čar – čára konstanty, průměru, mediánu apod. Takto bohatá nabídka je typická pro graf skupinový pruhový či skupinový sloupcový. Jiné typy grafů mají nabídku mnohem menší…

 

Po zvolení typu čáry je potřeba nastavit její parametry – skupiny Čára a Popisek dat.

 

Druhým nastavením je obarvení sloupců nad hodnotu 500. Tuto možnost je možné zadat pomocí nastavení pruhů – funkce podmíněné formátování (Vizuál – pruhy – barvy – fx)

 

Pak už jen stačí nastavit správně pravidlo, například dle níže uvedené ukázky: