Encyklopedie

Jak propojit tabulky pomocí funkce SVYHLEDAT?

Spojování tabulek je v Excelu velmi časté. Funkce SVYHLEDAT, které tabulky umí propojit patří mezi jedny z nejčastěji používaných.

Funkce SVYHLEDAT se používá v případech, kdy chceme propojit data ze dvou tabulek. Do žluté tabulky chceme na základě čísla smlouvy doplnit data z tabulky šedé. Číslu 25 odpovídá jméno Veronika Hrdá. Do buňky E4 chceme doplnit text Veronika.

 

Funkce SVYHLEDAT má 4 argumenty:

  1. Hledat – zde se zadá jednoznačný identifikátor ze žluté tabulky – číslo smlouvy, často ID
  2. Tabulka – označení celé tabulky – tabulka se zpravidla zamyká pomocí klávesy F4 (resp. Fn + F4)
  3. Sloupec – pořadové číslo sloupce v rámci označené tabulky – křestní jméno = 2, Příjmení = 3
  4. Typ – pro hledání přesné shody (shoda čísel smluv, shoda textů) se zadává argument 0 = NEPRAVDA, pro hledání intervalové se zadá 1 = PRAVDA

 

Výsledný vzorec pak vypadá takto:

=SVYHLEDAT(A4;$H$3:$J$16;2;0)

Tento vzorec je možné rozkopírovat do buněk níže.

 

Výsledné položky opravdu odpovídají propojení tabulek.

 

V MS Office byla funkce SVYHLEDAT nahrazena funkcí XLOOKUP. Funkce SVYHLEDAT se dá vhodně použít pro porovnání 2 seznamů.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel pro pokročilé
Zjistit více